Bienvenidos

Copyright

Het auteursrecht op de inhoud van de site en alle downloads komt toe aan Bienvenidos. Alle rechten zijn voorbehouden. De informatie op de site, met inbegrip van tekst, logo’s en afbeeldingen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bienvenidos niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen.

Bienvenidos verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits: deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden; op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de site. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de site is uitdrukkelijk verboden.