Bienvenidos

Privacy

Bienvenidos gaat zorgvuldig om met uw privacy en wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring die is opgesteld volgens de Europese AGV/GDPR richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation). Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze worden verwerkt en bewaard.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bienvenidos verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Bienvenidos verwerkt uw gegevens om uw opdracht correct te kunnen verwerken, contact met u op te kunnen nemen en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bienvenidos neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bienvenidos).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bienvenidos bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij het contact opnemen of het geven van een opdracht gaat u hiermee akkoord. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via welcome@bienvenidos.eu.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bienvenidos verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor correcte uitvoering van uw opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bienvenidos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welcome@bienvenidos.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u met het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer onzichtbaar. We reageren uiterlijk binnen 5 werkdagen op uw verzoek.

Bienvenidos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor het afmelden van onze nieuwsbrief of het wijzigen van uw gegevens die we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief kunt u gebruik maken van de links die in iedere nieuwsbrief worden vermeld.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Bienvenidos neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Bent u van mening dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via welcome@bienvenidos.eu.

Cookies
Bienvenidos kan gebruik maken van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.